Domů
Tvůj obchodní partner
Služby

Poskytnutí sídla

Rádi poskytneme sídlo Vaší společnosti. U nás získáte kromě sídla také kvalitní zázemí pro Vaše podnikání. Můžete zde uskutečnit své obchodní schůzky, firemní jednání a konference.

Vedení účetnictví

Naše společnost Vám může také zajistit vedení účetnictví. Zajišťujeme kompletní vedení účetnictví, daňovou i mzdovou agendu. V měsíčním paušálu jsou obsaženy:

  • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • Evidence závazků a pohledávek
  • Přehled drobného a dlouhodobého majetku
  • Vedení evidence skladů a skladového hospodářství
  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
  • Sestavování účetní závěrky a uzávěrky, včetně výkazů zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k roční účetní závěrce
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
  • Mzdová agenda
  • Daňové poradenství
  • Zastupování před úřady